Majster - Kuchyňa

Majster kuchyne je srdcom reštaurácie. Majster kuchyne je zodpovedný za to, aby každý deň všetko naše jedlo bolo dokonale pripravené a na čas. 

Dbá na to, aby bola kuchyňa čistá, usporiadaná a dobre zásobená a že zariadenie kuchyňe je správne udržiavané a v dobrom technickom stave. Počas celého procesu rozvíja a motivuje členov tímu, s jedinným cieľom:  vytvoriť skvelý pôžitok pre zákazníka. 

Okrem dodržiavania zásad a postupov spoločnosti Restart Burger patrí medzi hlavné zodpovednosti:

Práca so surovinami a príprava jedál

 • Zabezpečenie kvality potravín varením a prípravou jedla na objednávku a dodržiavaním kuchynských postupov (receptúry, haccp)
 • Monitorovanie množstva potravinového odpadu a zásob a riešenie problémov s kvalitou potravín
 • Riadenie bezpečnosti potravín, ktoré zahŕňa: zaistenie umývania rúk a výmeny rukavíc, sledovanie času a teploty na linke, monitorovanie sekundárnej trvanlivosti a presadzovanie kontrolného zoznamu dennej bezpečnosti potravín a politík a postupov týkajúcich sa bezpečnosti potravín.
 • Invetúra skladov

Vývoj tímu

 • Rozvíjanie silnej tímovej dynamiky na pracovnom úseku
 • Efektívna komunikácia s členmi tímu s cieľom zabezpečiť vynikajúci zákaznícky servis 

Rôzne

 • Zabezpečenie riadneho čistenia a dezinfekcie kuchyne
 • Monitorovanie kuchynského vybavenia a jeho udržiavanie v dobrom technickom stave; zaistenie čo najrýchlejšej opravy chybného vybavenia
 • Zabezpečenie toho, aby samotná kuchyňa a všetci členovia tímu dodržiavali potrebné pokyny na zabezpečenie toho, aby nedošlo k zraneniam alebo nehodám

Ideálny kandidát bude :

 • mať schopnosť porozumieť a formulovať filozofiu spoločnosti
 • mať znalosti a schopnosť hovoriť, písať a rozumieť primárnemu jazyku (jazykom) na pracovisku
 • mať stredoškolské vzdelanie
 • máť skúsenosti s vedením reštaurácie

Odoslaním kontaktného formulára udeľujem súhlas na spracovanie mojich osobných údajov, ktoré sú jeho súčasťou až do odvolania.

Odoslať

SLEDUJTE NÁS: @RESTARTCAFESLOVAKIA