V Restart House je jediným meradlom hodnotenia zamestnancov ich pracovné nasadenie, výsledky a úsilie na sebe pracovať. Všetci preto majú rovnakú príležitosť na ďalší profesionálny rast.
Môžeš sa stať Trénerom, ktorý zaškoľuje nových zamestnancov, ako Leader riadiť jednotlivé časti prevádzky, byť Asistentom a viesť celé zmeny alebo sa dostať až na Manažéra Reštaurácie. Ten má nastarosti celú reštauráciu a jej výsledky a zodpovedá za celý tím.

 

ČLEN TÍMU 

Pozícia, bez ktorej sa žiadna naša reštaurácia nezaobíde.  Máš nastarosti základnú prípravu súrovín, spozávanie zariadení reštaurácie. Ako člen tímu získaš od svojho trénera pracovný úsek a doplnkovú úlohu, kde budeš môcť samostatne dokázať a použiť v praxi zručnosti ktoré získal počas tréningu.

MAJSTER

Majstrom sa stávaš po úspešnom ukončení tréningu a dostatočnej praxi na pozícii Člena tímu.

Hlavnou úlohou Service Majstra  je práca na rajóne / za barom. Komunikuje so zákazníkmi, obsluhuje, účtuje. Pri svojej práci potrebuš dokonale poznať aktuálnu ponuku a charakteristiku  jedál a nápojov.
Hlavnou úlohou Kitchen Mastra je práca v kuchyni, kde sa podiela na konečnej príprave jedál z našej ponuky. Máš na starosti dodržiavanie receptúr, prácu s ingredienciami a dodržiavanie postupov v HACCP.

LEADER

Hlavnou úlohou lídra je viesť pracovné zmeny vo zverenej oblasti. Hlavnou starosťou sú dostatočné stavy zamestnancov na zmenách, surovín, strojov a materiálu.  Okrem toho má na starosti motiváciu kolektívu a administratívu spojenú s chodom reštaurácie. Aby ste sa mohli stať lídrom, musíte poznať chod každej časti reštaurácie do najmenších detailov a absolvovať kurz pre lídrov. Ako líder budete dbať na ekonomickú stránku prevádzky a dodržiavanie štandardov kvality.

ASISTENT

Na tejto pozícii budeš môcť už zastúpiť manažéra reštaurácie. Hlavnou úlohou bude systematicky viesť a riadiť chod reštaurácie, a to priamo „na pľaci“. Budeš sledovať spokojnosť zákazníkov, venovať sa riadeniu a stráženiu nákladov na všetko, čo je spojené s prevádzkou reštaurácie.

MANAŽÉR REŠTAURÁCIE

Ako manažér reštaurácie ste lídrom číslo 1! Vaše vedenie reštaurácie  je veľká zodpovednosť, ale vaša rodina Restart Café vás bude na tejto ceste podporovať a spolu môžeme dosiahnuť vyššie hodnoty, ako ste si predstavovali!

 

Naši manažéri hľadajú skvelých ľudí do tímu, ktorí im pomôžu zabezpečiť, aby mal každý zákazník v reštaurácii Restart Café vynikajúce zážitky a spomienky. 
Nepýtajú sa záľudné otázky ani sa nepokúšajú vystrašiť kandidátov o prácu.